Homedd.com
About HomeDD FAQ Site Map Contact Us Disclaimer
Add page to Favorites
สมัครสมาชิก ฟรี รับสิทธิพิเศษมากมาย
  Home Search
New Homes
Home Builders
Condominiums
Home Classified
Home Rentals
Home Financing สินเชื่อบ้านออนไลน์ รู้ผลภายใน 24 ช.ม. จาก 10 ธนาคารแข่งขันอนุมัติ
 
  Home Decor
  Gardening
  Home Financing
ขั้นตอนของ Auction Loan
รู้จักกับ Refinance Loan
แบบฟอร์ม New Home Loan
แบบฟอร์ม Refinance Loan
แบบฟอร์มกู้สร้างบ้านบนที่ดิน
แบบฟอร์มกู้ตกแต่งต่อเติมบ้าน
ดูผล Auction Loan
  Home Services
  Do it yourself
  Home Magazine
  Web boardSign-in สมาชิก
Sign-in name
Password
ลืม Password

คำนวณค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านอัตโนมัติถามตอบ ผู้เชี่ยวชาญMember Zone
ใหม่! รวดเร็วภายใน 24 ชม. กู้ซื้อบ้านใหม่ รีไฟแนนซ์บ้านออนไลน์
  Auction Loan
ขอสินเชื่อบ้านด้วยวิธี Auction Loan ครั้งแรกในเมืองไทย 10 ธนาคาร แข่งขันอนุมัติสินเชื่อบ้านให้คุณ ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-3% รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง

  เลือกแบบฟอร์ม Auction Loan ตามความต้องการของคุณ

แบบฟอร์ม New Home Loan
(กู้ซื้อบ้านทุกประเภททั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง
รวมกู้ซื้อที่ดิน)
แบบฟอร์ม Refinance Loan
(ไม่ต้องผ่อนบ้านด้วยดอกเบี้ยแพงๆ ตามสัญญาเดิม)
แบบฟอร์มกู้สร้างบ้านบนที่ดิน
แบบฟอร์มกู้ตกแต่งต่อเติมบ้าน
Go


Auction Loan Report
วันที่รายงานผล
07/08/2548

ผู้ขอ Auction Loan ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วถึงวันนี้ มีจำนวน 24,346 ราย

รวมวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติไปแล้ว 61,866 ล้านบาท

สถาบันการเงินชั้นนำ
รายละเอียดสินเชื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินชั้นนำ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารยูโอบี รัตนสิน
ธนาคารธนชาต
บริษัทเงินทุนทิสโก้
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารเอเชีย
บริษัทเงินทุนแอ็ดวานซ์

เกร็ดความรู้เรื่องบ้าน

แนะนำ HomeDD แก่เพื่อนของคุณ
 
  นานาทัศนะกับผู้ใช้บริการ HomeDD.com

"อยากให้เปิดโอกาสแก่ผู้สนใจเช่าหรือขายบ้าน/คอนโดที่เป็นชาวต่างชาติ"
คุณ Nitinun Phornprapha
"ฝากประกาศให้เช่าคอนโดของพี่สาวค่ะ ใน 2 อาทิตย์แรกมีคนติดต่อเข้ามาเยอะเลยค่ะทั้งทางโทรศัพท์ และอีเมล์.."
คุณจีราพร (เมฆ)
 
Homepage
New HomesHome BuildersCondominiumsHome Classified
Home RentalsHome DecorGardeningHome Financing
Home ServicesDo It YourselfHome MagazineWeb board
About HomeDDFAQSite MapContact UsDisclaimer
Best viewed with 800x600 screen resolution on an Internet Explorer 5.5 or higher
ติชมแสดงความคิดเห็น : finance@homedd.com
Copyright 2000-2003 Land & Houses Public Company Limited. All right reserved.