Homedd.com
About HomeDD FAQ Site Map Contact Us Disclaimer
Add page to Favorites
Membership Zone
Sign-in Name
Password
 
ลืม Password  
สมัครสมาชิก ฟรี รับสิทธิพิเศษมากมาย
Home Search
Home Decor
Gardening
Home Financing
Home Services
Do it yourself
Home Magazine
Web board


แนะนำ HomeDD แก่เพื่อนของคุณ
เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้เรื่องบ้าน
เกร็ดความรู้เรื่องบ้านมือสอง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับคอนโดมิเนียม
เกร็ดความรู้เรื่องบ้านเช่า
เกร็ดความรู้เรื่องประกันภัยบ้าน
สัญญามาตรฐาน

  เกร็ดความรู้เรื่องบ้าน
ข้อแนะนำในการเลือกซื้อบ้านใหม่
เรื่องที่ควรตรวจสอบก่อนซื้อบ้าน 6 ประการ
เรื่องที่ควรตรวจสอบก่อนเลือกโครงการ
ข้อแนะนำในการเลือกซื้อบ้านใหม่

  เกร็ดความรู้เรื่องบ้านมือสอง
ทำอย่างไรเมื่อบ้านคุณยังขายไม่ได้สักที
ตั้งราคาบ้านของคุณ
วางแผนกับอนาคตคุณอย่างไร
ถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือก
คุณควรขายบ้านตอนนี้หรือในอนาคต
หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อบ้านมือสอง
ทำอย่างไรให้บ้านของคุณเป็นที่น่าสนใจ
ซื้อบ้านมือสอง อย่างไรให้คุ้ม
คืนภาษีจากการขายบ้านเดิม

  เกร็ดความรู้เรื่องคอนโด
สิ่งที่คุณควรจะตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม
คำแนะนำผู้บริโภคจาก สคบ.
กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับคอนโด

  เกร็ดความรู้เรื่องบ้านเช่า

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการเช่าและให้เช่าที่อยู่อาศัย
กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับการเช่าและให้เช่าที่อยู่อาศัย


  เกร็ดความรู้เรื่องประกันภัย
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการประกันภัยบ้าน
10 วิธีขั้นต้นที่คุณสามารถประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย.
ข้อแนะนำสำหรับผู้สนใจการประกันภัยเจ้าบ้าน
สารพันปัญหาประกันภัย

  สัญญามาตรฐาน
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินห้องชุดในอาคารชุด
หนังสือจองบ้านและที่ดิน (โครงการบ้านจัดสรร)
หนังสือจองห้องชุด (โครงการ)
หนังสือสัญญาการเช่า (ทั่วไป)
สัญญาเช่าที่ดิน
หนังสือสัญญาขอเช่าอาคารเพื่อทำธุรกิจ
สัญญาเช่าเครื่องเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในห้องพัก
สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร

คำนวณค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านอัตโนมัติ
ตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ถูกฟ้องร้องโดย สคบ.
คำนวณค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านอัตโนมัติ
 
Homepage
New HomesHome BuildersCondominiumsHome Classified
Home RentalsHome DecorGardeningHome Financing
Home ServicesDo It YourselfHome MagazineWeb board
About HomeDDFAQSite MapContact UsDisclaimer
Best viewed with 800x600 screen resolution on an Internet Explorer 5.5 or higher
ติชมแสดงความคิดเห็น : info@homedd.com
Copyright 2000-2003 Land & Houses Public Company Limited. All right reserved.