Homedd.com
About HomeDD FAQ Site Map Contact Us Disclaimer
Add page to Favorites
สมัครสมาชิก ฟรี รับสิทธิพิเศษมากมาย
Home Search
Home Decor
Gardening
Home Financing
Home Services
Do it yourself
Home Magazine
Web board


คำนวณค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านอัตโนมัติ
ถามตอบ ผู้เชี่ยวชาญ
Member Zone
Home Financing สินเชื่อบ้านออนไลน์ รู้ผลภายใน 24 ช.ม. จาก 10 ธนาคารแข่งขันอนุมัติ
รู้จักกับ Refinance Loan

รีไฟแนนซ์คืออะไร
รีไฟแนนซ์ คือ การกู้เงินก้อนใหม่เพื่อไปใช้คืนเงินกู้ก้อนเก่า โดยที่ผู้กู้จะได้รับข้อเสนอในการกู้ที่ดีกว่า เช่น ดอกเบี้ยที่ถูกกว่า งวดผ่อนต่อเดือนที่น้อยลง หรือ ระยะเวลาผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นเมื่อเทียบกับสัญญากู้เดิม ตัวอย่างเช่น นาย ก. กู้ซื้อบ้านกับธนาคาร A ด้วยอัตราดอกเบี้ย 11.5% ผ่อนค่างวดเดือนละ 22,000 บาท 25 ปี นาย ก.ผ่อนมา 5ปี เมื่อดอกเบี้ยปัจจุบันลดลงเหลือ 5.5% นาย ก.ก็ตัดสินใจทำรีไฟแนนซ์ เพื่อขออัตราดอกเบี้ยใหม่ ที่จะทำให้ประหยัดค่างวด ดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนลงจากเดิม การตัดสินใจที่จะทำรีไฟแนนซ์นั้น ก่อนอื่นคุณควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนครับ ได้แก่

- ส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลง ซึ่งมีผลต่อค่างวดใหม่เปรียบเทียบกับค่างวดเดิม
- ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ ว่าจะคุ้มหรือไม่

  ส่วนต่างจากดอกเบี้ยที่ลดลงจากการรีไฟแนนซ์
 
ตารางเปรียบเทียบ ค่างวดที่ประหยัดได้ ในทุกๆ 1% ของดอกเบี้ยที่ลดลง ในวงเงิน 1,000,000 บาท

ระยะเวลากู้ (ปี) จาก 1% ของดอกเบี้ยที่ลดลง เงินที่ประหยัดได้
10 ปี 49,000 บาท
20 ปี 93,000 บาท
30 ปี 130,000 บาท

*ตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขโดยประมาณ

การรีไฟแนนซ์โดยได้วงเงินสินเชื่อ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง จะมีผลให้ค่างวดต่อเดือนของคุณลดลงไปด้วยครับ เช่น ค่างวดเดิม 22,000 บาท ค่างวดใหม่ 20,000 บาท ค่างวดลดลง 2,000 บาท/เดือน จนครบสัญญา (เทียบจากระยะเวลากู้ใหม่เท่ากับระยะเวลากู้เดิมตามสัญญาเดิม)

  ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์
 
เมื่อคุณตัดสินใจจะรีไฟแนนซ์ ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้ด้วยนะครับ
  1. ค่าธรรมเนียมในการจำนอง 1% ของวงเงินที่จะจำนอง กรณีนี้คุณต้องจ่ายให้กับกรมที่ดิน
  2. ค่าอากรแสตมป์ อยู่ที่ 0.05% ของวงเงินกู้ใหม่ จ่ายให้กับผู้กู้ใหม่เช่นกันครับ
  3. ค่าประเมินหลักประกันหรือหลักทรัพย์ ประมาณ 1,500บาท-0.25% ของราคาประเมิน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกยกเว้น เมื่อคุณรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินเดิม(แล้วแต่หลักเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร)
  4. ค่าประกันอัคคีภัย ประมาณ 2,000 บาท สำหรับบ้านมูลค่า 1 ล้านบาท ซึ่งคุณต้องจ่ายให้กับผู้กู้ใหม่ กรณีนี้คุณอาจยกประโยชน์จากสัญญาประกันเดิมให้คุ้มครองหลักประกันนี้ต่อเนื่องถึงสถาบันการเงินใหม่ก็ได้ครับ (แล้วแต่กรณี)
  5. ค่าปรับการคืนเงินกู้ก่อนกำหนดตามสัญญาเดิมที่มีอยู่ โดยประมาณอยู่ที่ 0-2% ของยอดหนี้ที่จะรีไฟแนนซ์ ซึ่งคุณจะต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้เดิม หากคุณรีไฟแนนซ์ทั้งก้อนก่อนครบกำหนดตามสัญญาเดิม ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนก่อนกำหนดต่างกัน เช่น 2ปี ,3ปีหรือ 5 ปี
  6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ในการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่( Fix Rate) ประมาณ 1% ของวงเงินกู้ใหม่ ซึ่งคุณจะต้องจ่ายให้กับผู้ให้กู้รายใหม่ (แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน บางแห่งอาจไม่คิดค่าใช้จ่ายนี้)

หมายเหตุ :
- ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ทั้งหมด จะอยู่ที่ 2.3% ของวงเงินโดยประมาณ ทั้งนี้ คุณต้องพิจารณาวงเงินที่จะรีไฟแนนซ์ใหม่ และระยะเวลาผ่อนชำระด้วยครับ


  จุดคุ้มทุนของการรีไฟแนนซ์
 
จุดคุ้มทุน refinance = ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ / ส่วนประหยัดต่องวด

ตัวอย่าง :
ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ 100,000 บาท ค่างวดใหม่ 15,000 บาท ค่างวดเก่า 20,000 บาท ส่วนต่างที่ประหยัดค่างวดได้ 5,000 บาท จุดคุ้มทุนของคุณอยู่ที่ 20 เดือนครับสำหรับการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินใหม่ หรือประมาณ 2 ปี ส่วนระยะเวลาที่เหลือส่วนต่างของเงินผ่อนชำระต่อเดือน หลัง 2 ปีเป็นส่วนที่คุณผ่อนลดลงจากสัญญาเดิมครับ กรณีนี้หากสัญญากู้ใหม่ คือ 15 ปี 2 ปีแรกคือจุดคุ้มทุน 13 ปีหลังคือภาระการผ่อนที่เบาลง ซึ่งเท่ากับ 780,000 บาทครับ

เมื่อคุณทราบหลักเกณฑ์ของการรีไฟแนนซ์แล้ว หากตัดสินใจต้องการจะรีไฟแนนซ์ เชิญพบกับ Refinance Loan ที่ 8 สถาบันการเงินร่วมแข่งกันประมูลสินเชื่อบ้าน refinance ให้คุณทราบผลภายใน 24 ชม. ด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุดจนคุณพอใจ คลิกแบบฟอร์ม Refinance Loan ที่นี่ได้เลยครับ
เกร็ดความรู้เรื่องบ้าน

แนะนำ HomeDD แก่เพื่อนของคุณ
 
Homepage
New HomesHome BuildersCondominiumsHome Classified
Home RentalsHome DecorGardeningHome Financing
Home ServicesDo It YourselfHome MagazineWeb board
About HomeDDFAQSite MapContact UsDisclaimer
Best viewed with 800x600 screen resolution on an Internet Explorer 5.5 or higher
ติชมแสดงความคิดเห็น : finance@homedd.com
Copyright 2000-2003 Land & Houses Public Company Limited. All right reserved.