Homedd.com
About HomeDD FAQ Site Map Contact Us Disclaimer
Add page to Favorites
สมัครสมาชิก ฟรี รับสิทธิพิเศษมากมาย
Home Search
Home Decor
Gardening
Home Financing
Home Services
Do it yourself
Home Magazine
Web board


คำนวณค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านอัตโนมัติ
ถามตอบ ผู้เชี่ยวชาญ
Member Zone
Home Financing สินเชื่อบ้านออนไลน์ รู้ผลภายใน 24 ช.ม. จาก 10 ธนาคารแข่งขันอนุมัติ
ขั้นตอนของ Auction Loan

คลิกที่แบบฟอร์ม Auction Loan เลือกประเภทสินเชื่อที่จะขอกู้ เช่น New Home Loan วงเงินกู้ใหม่เพื่อซื้อบ้าน หรือ Refinance Loan ขอวง เงินกู้ใหม่เพื่อไปชำระคืนสัญญากู้เดิมกับธนาคารเดิม หรือ กู้สร้างบ้านบนที่ดิน หรือ กู้ตกแต่งต่อเติมบ้าน แล้วกรอกรายละเอียด ซึ่งควร เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและถูกต้องตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากสถาบัน การเงินชั้นนำที่ร่วมแข่งขันประมูลจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ วงเงินสินเชื่อ และเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับคุณ โดยจะแจ้งผลอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแบบฟอร์ม Auction Loan ของคุณ
การเรียกดูผลของ Auction Loan คุณจำเป็นต้องใส่ Sign in name ชื่อเดียวกันกับที่คุณได้ registered ไปครั้งแรกนะครับ เพราะรายงานผลของ Auction Loan จะแสดงผลให้คุณรู้คนเดียวเท่านั้น ในการแสดงผลคุณสามารถเห็นข้อเสนอของทุกสถาบันการเงินพร้อมกัน และสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดผลการอนุมัติสินเชื่อ ของสถาบันการเงินที่คุณสนใจได้โดยตรงครับ ผลของ Auction Loan ตามประเภทสินเชื่อบ้านที่คุณขอ จะปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Homedd.com (Member Zone) เป็นเวลา 30 วัน
เลือกข้อเสนอในการให้สินเชื่อที่คุณพึงพอใจที่สุด โดยพิจารณาจากวงเงินสินเชื่อสูงสุด อัตราดอกเบี้ย ทั้งคงที่และ MLR (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับลูกค้าชั้นดี) และระยะเวลาผ่อนชำระ เปรียบเทียบแต่ละข้อเสนอ แล้วตัดสินใจเลือกอย่างรอบคอบ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลครับ คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งสถาบันการเงิน
ถ้าคุณตกลงใจเลือกข้อเสนอรายการใดแล้ว คุณต้อง print out รายละเอียดของข้อเสนอในการให้สินเชื่อรายการนั้น และนำไปยื่นต่อสถาบันการเงินที่อนุมัติภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทราบผลการอนุมัติ เพื่อให้สถาบันการเงินนั้นๆ ดำเนินการให้สินเชื่อแก่คุณ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อใช้บริการ อย่าลืมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ไปด้วยนะครับ
เอกสารส่วนตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ทั้งของผู้กู้และคู่สมรส เป็นต้น
เอกสารทางการเงิน ได้แก่ หลักฐานรับรองเงินเดือนหรือรายได้ หลักฐานทางการค้า เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น
เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น

จบแล้วครับ 4 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับกู้ซื้อบ้านด้วยวิธี Auction Loan วันนี้ ถ้าคุณพร้อม เชิญเข้าสู่

 
แบบฟอร์ม New Home Loan หรือ
แบบฟอร์ม Refinance Loan หรือ
แบบฟอร์มกู้สร้างบ้านบนที่ดิน หรือ
แบบฟอร์มกู้ตกแต่งต่อเติมบ้าน ได้เลยครับ
เกร็ดความรู้เรื่องบ้าน

แนะนำ HomeDD แก่เพื่อนของคุณ
 
Homepage
New HomesHome BuildersCondominiumsHome Classified
Home RentalsHome DecorGardeningHome Financing
Home ServicesDo It YourselfHome MagazineWeb board
About HomeDDFAQSite MapContact UsDisclaimer
Best viewed with 800x600 screen resolution on an Internet Explorer 5.5 or higher
ติชมแสดงความคิดเห็น : finance@homedd.com
Copyright 2000-2003 Land & Houses Public Company Limited. All right reserved.