Homedd.com
About HomeDD FAQ Site Map Contact Us Disclaimer
Add page to Favorites
สมัครสมาชิก ฟรี รับสิทธิพิเศษมากมาย
Home Search
Home Decor
Gardening
Home Financing
Home Services
Do it yourself
Home Magazine
Web board


Sign-in สมาชิก
Sign-in name
Password
ลืม Password
คำนวณค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านอัตโนมัติ
ถามตอบ ผู้เชี่ยวชาญ
Member Zone
Home Classified ตลาดบ้านมือสองคุณภาพ มีให้เลือกมากมาย พร้อมรูป ราคา และรายละเอียด
  เกร็ดความรู้เรื่องบ้านมือสอง

ทำอย่างไรเมื่อบ้านคุณยังขายไม่ได้สักที สัญญามาตรฐาน (ใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการอ่าน)
ตั้งราคาบ้านของคุณ
            - สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
วางแผนกับอนาคตคุณอย่างไร             - สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือก
            - สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดในอาคารชุด
คุณควรขายบ้านตอนนี้หรือในอนาคต
            - หนังสือจองบ้านและที่ดิน (โครงการบ้านจัดสรร)
หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อบ้านมือสอง             - หนังสือจองห้องชุด (โครงการ)
ทำอย่างไรให้บ้านของคุณเป็นที่น่าสนใจ    
ซื้อบ้านมือสอง อย่างไรให้คุ้ม    
คืนภาษีจากการขายบ้านเดิม    
Homepage
New HomesHome BuildersCondominiumsHome Classified
Home RentalsHome DecorGardeningHome Financing
Home ServicesDo It YourselfHome MagazineWeb board
About HomeDDFAQSite MapContact UsDisclaimer
Best viewed with 800x600 screen resolution on an Internet Explorer 5.5 or higher
ติชมแสดงความคิดเห็น : 2home@homedd.com
Copyright 2000-2003 Land & Houses Public Company Limited. All right reserved.